Dansk Røde Kors

  Røde Kors Asylafdeling har i mange år med største tilfredshed samarbejdet med TeaterSpektrum på vores kurser i konflikthåndtering for medarbejdere der arbejder på asylcentre i hele landet.
 
Teater Spektrum skaber en tæt dialog og et samspil med deltagerne, hvis selvoplevede konfliktsituationer fra praksis bliver fortalt og anskueliggjort. Medarbejderne fungerer som instruktører for de topprofessionelle skuespillere. Forskellige løsningsmuligheder og scenarier gennemspilles og medarbejderne inviteres til at spille med. Skuespillerne sætter med deres levende, varierede og til tider højdramatiske spil, fokus på følelser og tanker hos konfliktens parter og på de afgørende punkter i konfliktens udvikling og illustrerer hvilke tilgange, metoder og ”redskaber”, der kan bruges for at afdæmpe og nedtrappe en konflikt. Herved bliver kommunikation i form af kropssprog, attituder, de verbale budskaber etc. tydeligt eksponeret og skuespillerne fungerer som erfarne proceskonsulenter, når de mellem scenerne styrer de fælles drøftelser af, hvordan konfliktens parter påvirkes og agerer.
 
Deltagerne har efterfølgende udtrykt, at de har følt sig mødt og forstået i deres dilemmaer, at de har fået ”aha-oplevelser”, der har givet dem vigtig ny læring og dybere indsigt og de har fundet nye veje og muligheder i hvad der har virket som uløselige og til tider truende konfliktsituationer. Teater Spektrum bidrager med deres professionelle, erfarne og levende spil til en medmenneskelig og respektfuld tilgang til løsning af konflikter.

– Lars Diemer
Koordinerende psykolog, Personalefunktionen, 2016
 


 
  Hop tilbage til “Referencer” oversigt.