Forum- og interaktivt teater

Har jeres organisation set sig selv i spejlet for nylig?

Fokus på fysisk eller psykisk arbejdsmiljø? Udfordringer med kommunikation eller samarbejde? I gang med en værdiproces eller forandringsproces?

Vi hjælper jer med at sætte jeres specifikke tema på dagsordenen via forumteater, der involverer deltagerne aktivt i processen.
 

I tæt samarbejde med jer udvikler vi teaterscener, der præcist spejler det fra jeres virkelighed, som I ønsker fokus på. Vi kommer på dagsbasis med et hold skuespillere og en proceskonsulent og spiller scenerne. Herefter involverer vi deltagerne med spørgsmål som: “Hvad så I?”, “Hvad genkender I?”, “Hvad kan der gøres?” De bud der kommer, spiller vi – og inviterer også gerne deltagerne selv op og prøve deres forslag af sammen med skuespillerne! 

Arbejdsformen i forumteater er fortræffeligt til at anerkende og belyse alle perspektiver i en sag, og vil skabe et nuanceret grundlag for at se nye veje til fælles forståelse og løsninger på fastgroede mønstre eller problematikker.
 

I det forberedende samarbejde med jer, vil vi sætte os ind i, hvad det er, der karakteriserer netop jeres virksomhed og arbejdsplads. Jeres “sprog”, kultur, struktur, værdier osv.
 
En forumteaterscene vil altid indeholde dilemmaer og udfordringer som deltagerne genkender, og vil altid slutte hvor udfordringerne er størst, for så er der efterfølgende noget at tage fat i, i det interaktive arbejde med deltagerne. Proceslederen – som ofte i forumteater bliver kaldt “Jokeren” – forholder sig neutral og nysgerrig overfor alle bud og forslag fra salen. Alt kan prøves af. Således er det altid deltagerne, der er eksperterne, og det er deres input, faglighed og kompetencer vi sætter i spil.

Forumteater gør udfordringerne konkrete og håndgribelige, og sikrer stort og bredt engagement og som regel mange overraskende løsningsforslag fra deltagerne. Samtidig er arbejdsformen underholdende og bevægende og skaber masser af fælles refleksion og læring.