Produkter og priser

PRODUKT FORUMTEATER
Målgruppe   Alle
Deltagere   20 – 500
Lokalekrav   Minimum 5 x 6 meter oplyst spille / scene-område, plus plads til deltagere. Ved mere end 40 deltagere bør spilleområdet forhøjes.
Pris   Priserne varierer efter arrangementets karakter, længde, deltagerantal og krav til forberedelse.

Play back
(scener der skabes og improviseres på stedet, ud fra deltagernes egne historier):

Ved 2 spillere + Joker / konsulent:   fra 22.000 kr.
Ved 3 spillere + Joker / konsulent:   fra 26.000 kr.

Skræddersyet forestilling
(scener der researches, skrives og indstuderes på forhånd, i et tæt samspil med kunden):

Ved 2 spillere + Joker / konsulent:   fra 43.350 kr.
Ved 3 spillere + Joker / konsulent:   fra 52.800 kr.

Faste forumforestillinger Læs mere »
(forestillinger der er færdigt producerede og generiske og med fokus på udvalgte temaer):

Ved 2 spillere + Joker / konsulent:   fra 31.400 kr.
Ved 3 spillere + Joker / konsulent:   fra 38.600 kr.

Alle priser er ekskl. 25% moms.

Tidsforbrug   Enkeltarrangementer:   2 – 6 timer.

“Forumteater” er velegnet til at indgå i samarbejde med øvrige konsulenter og oplægsholdere, til at illustrere og levendegøre temaer, historier, fakta, problematikker, konflikter o.l.

“Forumteater” er velegnet til at være en fast tilbagevendende metode ved længere udviklingsforløb eller indsatsområder.

 

PRODUKT PERSONLIG GENNEMSLAGSKRAFT / MUNDTLIG FORMIDLING
Målgruppe   Alle der i deres arbejde har brug for at “nå ud over rampen”, ved fremlæggelser, præsentationer, oplæg, foredrag, salg o.l.
Deltagere   1 – 16
Lokalekrav   God plads
Pris  

Undervisning én til én:   1.800 kr. pr. lektion.
Ved 8 lektioner:   12.200 kr.
Ved undervisning i større grupper:   fra. 14.000 kr.

Alle priser er ekskl. 25% moms.

Tidsforbrug   Enkeltarrangementer for grupper:   2 – 8 timer.

Er særdeles velegnet til at køre som længere kursusforløb, f.eks.: tredages forløb, eller fortløbende én gang om måneden i f.eks. et halvt år.

 

PRODUKT DEN VIGTIGE SAMTALE
Målgruppe   Alle der skal gennemføre vanskelige samtaler med ansatte, klienter, patienter, samarbejdspartnere, kunder, elever o.l.
Deltagere   Afhængig af arrangementets karakter.
Lokalekrav   Afhængig af arrangementets karakter.
Pris  

Procesleder:   fra 14.000 kr.
Pr. skuespiller:   fra 7.000 kr.

Alle priser er ekskl. 25% moms.

Tidsforbrug   2 – 8 timer.

Dog afhængigt af antallet af deltagere, samt forventningen til udbytte. Meget velegnet til længere forløb. F.eks. tredages seminarer.

 

PRODUKT FOREDRAG
Målgruppe   Alle
Deltagere   5 – 500
Lokalekrav   Afhængig af arrangementets karakter.
Pris   fra 16.000 kr.

Pris er ekskl. 25% moms.

Tidsforbrug   1 – 1½ time.

Vores foredrag er en saltvandsindsprøjtning i starten, midtvejs eller afslutningen af jeres temadag, afdelingsmøde, konference, før festen – eller i helt anden sammenhæng.

Det kan ofte give mening at parre vores foredrag med andre ydelser – som forumteater, den vigtige samtale eller personlig gennemslagskraft.