TeaterSpektrum – arbejdsliv på spil

Vi er et specialiseret team af professionelle skuespillere, der arbejder med kommunikation – verbalt og non-verbalt. Vi samarbejder med arbejdspladser, organisationer og foreninger over hele landet. Vores måde at arbejde på involverer altid deltagerne aktivt i processen. Vi tager leg meget alvorligt og gensidig respekt, fordybelse og humor er grundsten i vores arbejde.

Vi hører til blandt de mest erfarne på området og har gennem årene udviklet unikke, kreative metoder til at skabe meningsfuld og levedygtig læring. Blandt vores kerneprodukter er forumteater, træning i den vigtige samtale og undervisning i personlig gennemslagskraft.
 

Sådan arbejder vi

Vores professionelle skuespillere og kunstneriske konsulenter er lidenskabeligt optaget af, at bruge vores faglighed til at arbejde med alt det der sker når vi kommunikerer – til og med hinanden. Verbalt og non verbalt. I et tæt samarbejde med jer skræddersyr vi forløb, der sætter jeres aktuelle udfordringer og indsatsområder på dagsordenen. Forløb der altid indebærer brug af teatrets levende og engagerende form og som altid involverer deltagerne aktivt.

Vi benytter og har udviklet en lang række metoder og værktøjer, som henvender sig til den enkeltes og gruppens kreativitet og forskellighed.
Arbejdsformen taler til hjertet og maven i lige så høj grad som til intellektet, og det udfordrer den enkeltes refleksion og idérigdom, og åbner på en sjældent effektiv måde for kommunikation og dialog.

Arbejdet er konkret og håndgribeligt og – som sidegevinst – både underholdende og bevægende.

TeaterSpektrum sætter mennesket i centrum, og tager leg alvorligt. Vi sætter en ære i at kunne rumme forskellighed og en endnu større ære i aldrig at overskride den enkeltes grænser.

Vi kan arbejde med enhver tænkelig problemstilling, og i alle tænkelige fagområder, da en af arbejdsmetodens fornemste grundregler er, at det ikke er os, der er eksperterne men jer. Det er jeres viden, jeres oplevelser og jeres udfordringer og professionalisme, der skaber forløbet, mens vi sikrer rammerne.

Læs uddybende om de forskellige arbejdsformer under:

Forumteater/interaktivt teater
Historiefortælling
Den vigtige samtale
Personlig gennemslagskraft
Underholdning og events
Teambuilding