/ Presse

“Kommamagasinet” er et blad om sprog og retorik. Vi giver her et interview om personlig gennemslagskraft og kropssprog.

I skuespillernes fagblad “Sceneliv” var vi i med en artikel om hvordan skuespillere bruger deres håndværk til at arbejde med kommunikation i erhvervslivet. Læs artiklen HER

Vi har gennem årene været heldige at arbejde meget for skolevæsenet. Og med mange forskellige vinkler. Tværgående samarbejde, teamsamarbejde, ledelsesdilemmaer, low arousal, inklusion, mobning og meget andet. I mange år har vi også været tilknyttet skoleforsker Louise Klinge når hun arbejder med relationskompetencer. En journalist fra bladet “Folkeskolen” tog med os på job. Hvad hun fik ud af det, kan I læse om HER

Vi har i mange sammenhænge arbejdet med udfordringerne omkring det at leve med et handicap. Temaer vi har belyst er for eksempel: gennemslagskraft i handicaprådene, når unge mentalt handicappede flytter hjemmefra, samarbejde med pårørende, den kommunale labyrint, at være leder for sine hjælpere mm. I nedenstående lille film fra en række jobs for Socialstyrelsen, sidder børn og unge med et mentalt handicap i salen og byder ind med løsninger på de dilemmaer der bliver spillet. Se filmen HER