Personlig gennemslagskraft – En verden til forskel!

Mange af os helt afhængige af at kunne ”nå ud over rampen” i vores arbejde. Det kan være, når vi skal fremlægge noget, tale i større forsamlinger, undervise eller sælge et budskab eller en vare. Der er en verden til forskel på effekten, alt efter om det er noget, vi har trænet, eller om det er noget, vi bare har ladet ligge. Og mundtlig formidling og gennemslagskraft kan trænes og udvikles. Af alle.

Undervisning i personlig gennemslagskraft
TeaterSpektrum (©HEIN)

Når vi skal tale til en forsamling, er vi som regel forberedte og ved godt, hvad vi vil sige. Og så siger vi det!
Problemet er at ORD alene ikke kan overbevise nogen om noget. For mens vi siger vores ord, vil vi ofte opleve at kroppen har sit eget liv.

For krop og stemme gør ting, alt efter hvordan vi har det. Og hvis vi er ukomfortable i situationen, eller nervøse eller utrænede eller uforberedte, vil det vise sig i krop og stemme. Det kan være vi begynder at trippe, eller at tale hurtigt eller lavt, eller at sige meget øh, eller at blive uklare i sproget eller gøre os små og usynlige o.s.v.
Og disse fysiske måder at agere på, kan hurtigt blive til dårlige vaner, ligesom de desværre – på nanosekunder – aflæses ubønhørligt af modtagerne af vores budskaber.

Og så bliver det simpelthen vanskeligere for modtagerne at høre efter og at forstå, hvad vi siger. Ikke af mangel på vilje, men fordi de bliver distraherede af det krop og stemme gør. For krop og stemme er et langt stærkere barometer for vores aflæsning af et budskab end de nøgne ord. 


To gange to dages forløb i mundtlig formidling

Jeg var vildt positivt overrasket over hvor godt underviserne formåede at rykke mig. Jeg fik betydelig indsigt i egne evner og udviklingsområder og hvad jeg skal træne. Det gav anledning til masser af refleksion over tidligere forløb og fremtidige opgaver.
Knud Michael Persson
Souchef, Arbejdernes Landsbank

TeaterSpektrums arbejdsmetode er unik og udviklet med udgangspunkt i skuespilleres professionelle værktøjer igennem de sidste 18 år, og den vil give dig helt konkrete værktøjer og nye kompetencer. Og det er nemmere end du tror at blive en god formidler.

Metoden er lige velegnet for grupper og enkeltpersoner.

PRODUKTPERSONLIG GENNEMSLAGSKRAFT / MUNDTLIG FORMIDLING
MålgruppeAlle der i deres arbejde har brug for troværdig og tydelig formidling ved fremlæggelser, præsentationer, oplæg, foredrag, salg e.l.
Antal deltagere1 – 25
Som workshop med foredrag 15 til 500.
LokalekravGod plads
PrisUndervisning én til én:  2.200 kr. pr. session.
Ved 6 sessioner:  11.880 kr.
Ved undervisning i større grupper: fra 18.500 kr.

Alle priser er eks. 25% moms.
TidsforbrugFor grupper:  3 – 8 timer, men er særdeles velegnet til at køre som længere kursusforløb, f.eks.: tredages forløb, eller fortløbende én gang om måneden i f.eks. et halvt år.