Den svære samtale: Kursus i én til én kommunikation

Alle der har prøvet det, ved hvor svært det kan være!
At skulle lykkes med en samtale, der har en særlig vanskelig karakter.
Vi sætter professionelle skuespillere i stolen overfor jer, og træner jeres ledere eller medarbejdere i én til én mødet. 
En kommunikationskonsulent styrer forløbet.
Kursus i den svære samtale på arbejdspladsen

En samtale er svær, når der er følelser på spil. 
Man bevæger sig nemt ind i en jungle af uoverskuelighed, skjulte dagsordener, utydelighed, ufordelagtigt kropssprog og uudtalte forforståelser, når man skal håndtere at være i en følelsespræget situation og relation. 
Og der er følelser på spil i det øjeblik blot én af to samtalepartnere, responderer følelsesmæssigt. Man kan altså ikke være immun overfor samtalepartners reaktioner eller tilstand – og skal heller ikke være det, hvis man vil lykkes med den svære samtale. 

“Den vigtige samtale”

Du ved aldrig, hvordan den du taler med reagerer, når der er noget på spil.
Træn de udfordrende samtaler med skuespillere.
Video (1:20)

Målgruppen er alle, der i deres arbejde skal gennemføre svære samtaler. Skuespillerne er særligt trænede i arbejdsformen, og spiller rollerne som de forskellige medarbejdere, klienter, mellemledere, patienter osv., med nøjagtigt det temperament, den følsomhed, den aggression eller den utilnærmelighed, som afspejler deltagernes virkelighed. På den måde får jeres ansatte en enestående mulighed for, at lære at tackle udfordrende og følelsesladede situationer.
I arbejdet vil vi have særligt fokus på de væsentlige samtaleparametre: assertion, anerkendelse, kropssprog, aktiv lytning, grænsesætning, rammesætning og ledelse af samtalen.

Det er konkret og direkte træning i én til én kommunikation.

Opsamling, tilbagemelding og refleksion sikres af en erfaren procesleder, der er specialist i metoden. Deltagerne følger hinandens arbejde tæt, og man udnytter hinanden til feedback og refleksion i et beskyttet og trygt feedbacksystem.

PRODUKTDEN SVÆRE SAMTALE
MålgruppeAlle der skal gennemføre vanskelige samtaler med ansatte, klienter, patienter, samarbejdspartnere, kunder, elever o.l.
Antal deltagereAfhængig af arrangementets karakter
LokalekravAfhængig af arrangementets karakter og antal deltagere
PrisKonsulent: fra 18.500 kroner
Pr. skuespiller: fra 7.000 kroner

Priserne er eksklusiv 25% moms.
Tidsforbrug3 – 8 timer. En opfølgende træningsdag kan anbefales. Også velegnet til længere forløb. For eksempel to dages internat eller eksternat.