Forumteater

Har jeres organisation set sig selv i spejlet for nylig?

Forumteater spejler jeres arbejdsplads og arbejdsliv på godt og ondt.
Fokus på fysisk eller psykisk arbejdsmiljø? Udfordringer med kommunikation eller samarbejde? I gang med en værdiproces eller forandringsproces? Stress- og konflikthåndtering? I forumteater bliver jeres udfordringer og tematikker bliver spillet af professionelle skuespillere, og deltagerne bliver involveret i at løse udfordringerne og udfolde temaerne.

Hvordan vi forbereder forumteater til jer

I tæt samarbejde med jer udvikler vi teaterscener, der præcist spejler det fra jeres virkelighed, som I ønsker fokus på. 
Vi sætter os ind i, hvad det er, der karakteriserer netop jeres virksomhed og arbejdsplads. Jeres “sprog”, kultur, struktur, værdier osv. Og på det grundlag skaber vi scener som sætter de dilemmaer og temaer i spil, som I ønsker at udfolde og udvikle.
En forumteaterscene vil altid indeholde dilemmaer og udfordringer som deltagerne genkender, og vil altid slutte hvor udfordringerne er størst, for så er der efterfølgende noget at tage fat i, i det interaktive arbejde med deltagerne.

Sådan afvikler vi forumteater

3 skuespillere og en proceskonsulent møder op på dagen for afviklingen og spiller de forberedte scener.
Herefter involverer proceslederen deltagerne aktivt med spørgsmål som: “Hvad så I?”, “Hvad genkender I?”, “Hvad kan der gøres?” De bud der kommer, spiller skuespillerne. På den måde arbejdes der helt konkret og praksisnært med temaet. 

Proceslederen – som ofte i forumteater bliver kaldt “Jokeren” – forholder sig neutral og nysgerrig overfor alle bud og forslag fra salen. Alt kan prøves af. Således er det altid deltagerne, der er eksperterne, og det er deres input, faglighed og kompetencer der sættes i spil.

Forumteater gør udfordringerne konkrete og håndgribelige, og sikrer stort og bredt engagement og som regel mange overraskende løsningsforslag fra deltagerne. Samtidig er arbejdsformen underholdende og bevægende og skaber masser af fælles refleksion og læring.

Udbytte af forumteater

Forumteater er en fortræffelig metode til at anerkende og belyse alle perspektiver i en sag, og skaber et nuanceret grundlag for at se nye veje til fælles forståelse og løsninger på fastgroede mønstre eller problematikker.

Den levende og involverende arbejdsform skaber respons i både mave og hjerte hos deltagerne, og det betyder at læringsudbyttet ligger i den helt høje ende af læringsskalaen.
I får en fælles referenceramme, og fælles billeder på hvad der konkret kan gøres anderledes eller ændres på.
Ved at belyse alle perspektiver i en sag, er metoden med til og dermed skabe bro mellem forskelligheder og fagligheder.

Her beskriver en kunde, hvordan han har oplevet brugen af forumteater

Røde Kors Asylafdeling har i mange år med største tilfredshed samarbejdet med TeaterSpektrum på vores kurser i konflikthåndtering for medarbejdere.
TeaterSpektrum skaber en tæt dialog og samspil med deltagerne, hvorefter deltagernes selvoplevede konfliktsituationer bliver spillet og anskueliggjort. Skuespillerne sætter med deres levende, varierede og til tider høj-dramatiske spil fokus på følelser og tanker hos konfliktens parter og der arbejdes meget konkret med, hvad der skal til for at afdæmpe og nedtrappe konflikten. Kropssprog, attituder og det verbale bliver tydeligt eksponeret, og TeaterSpektrum styrer debatten og forløbet med stort overblik og indsigt.
Deltagernes respons er at de føler sig mødt og forstået og har fået dybere indsigt og vigtig ny læring i forhold til at tackle de ofte meget svære konflikter.
TeaterSpektrum bidrager med deres professionelle og erfarne faglighed til en medmenneskelig og respektfuld tilgang til løsning af konflikter.
Lars Diemer
Koordinerende psykolog
PRODUKTFORUMTEATER
MålgruppeAlle
Antal deltagere20 – 500
LokalekravMinimum 5 x 6 meter oplyst spille / scene-område, plus plads til deltagere. Ved mere end 40 deltagere bør spilleområdet forhøjes.
PriserPriserne varierer efter arrangementets karakter, længde, deltagerantal og krav til forberedelse. Priserne er eksklusiv moms og transport.

Play back
(scener der skabes og improviseres på stedet ud fra deltagernes egne historier):
Ved 2 spillere + Joker/procesleder: fra 29.000 kr.
Ved 3 spillere + Joker/procesleder: fra 34.000 kr.

Skræddersyet forestilling
(scener der researches, skrives og indstuderes på forhånd, i et tæt samspil med kunden):
Ved 2 spillere + Joker/procesleder:  fra 52.000 kr.
Ved 3 spillere + Joker/procesleder: fra 62.000 kr.

Temaforestillinger (Se om der er en der passer jer her).
(forestillinger der er færdigt producerede og generiske og som har fokus på udvalgte temaer):
Ved forestillinger med 2 spillere + Joker/procesleder:  34.000 kr.
Ved forestillinger 3 spillere + Joker/procesleder:  52.000 kr.
TidsforbrugEnkeltarrangementer: 2 – 6 timer.
Forumteater er velegnet til at være en fast tilbagevendende metode ved længere udviklingsforløb eller indsatsområder.
Forumteater er også velegnet til at indgå i samspil og samarbejde med andre oplægsholdere eller konsulenter.