/ / Forumteater

Forumteater

Har jeres organisation set sig selv i spejlet for nylig?

Forumteater spejler jer på godt og ondt.
Fokus på fysisk eller psykisk arbejdsmiljø? Udfordringer med kommunikation eller samarbejde? I gang med en værdiproces eller forandringsproces? Stress- og konflikthåndtering? I forumteater bliver jeres udfordringer og tematikker bliver spillet af professionelle skuespillere, og deltagerne bliver involveret i at løse udfordringerne og udfolde temaerne.

I tæt samarbejde med jer udvikler vi teaterscener, der præcist spejler det fra jeres virkelighed, som I ønsker fokus på. 
3 skuespillere og en proceskonsulent møder op på dagen for afviklingen og spiller scenerne.
Herefter involverer vi deltagerne med spørgsmål som: “Hvad så I?”, “Hvad genkender I?”, “Hvad kan der gøres?” De bud der kommer, spiller skuespillerne. På den måde arbejdes der helt konkret og praksisnært på temaet. 

Forumteater er en fortræffelig metode til at anerkende og belyse alle perspektiver i en sag, og skaber et nuanceret grundlag for at se nye veje til fælles forståelse og løsninger på fastgroede mønstre eller problematikker.

 I det forberedende samarbejde med jer, vil vi sætte os ind i, hvad det er, der karakteriserer netop jeres virksomhed og arbejdsplads. Jeres “sprog”, kultur, struktur, værdier osv.

En forumteaterscene vil altid indeholde dilemmaer og udfordringer som deltagerne genkender, og vil altid slutte hvor udfordringerne er størst, for så er der efterfølgende noget at tage fat i, i det interaktive arbejde med deltagerne. Proceslederen – som ofte i forumteater bliver kaldt “Jokeren” – forholder sig neutral og nysgerrig overfor alle bud og forslag fra salen. Alt kan prøves af. Således er det altid deltagerne, der er eksperterne, og det er deres input, faglighed og kompetencer der sættes i spil.

Forumteater gør udfordringerne konkrete og håndgribelige, og sikrer stort og bredt engagement og som regel mange overraskende løsningsforslag fra deltagerne. Samtidig er arbejdsformen underholdende og bevægende og skaber masser af fælles refleksion og læring.

PRODUKTFORUMTEATER
MålgruppeAlle
Antal deltagere20 – 500
LokalekravMinimum 5 x 6 meter oplyst spille / scene-område, plus plads til deltagere. Ved mere end 40 deltagere bør spilleområdet forhøjes.
PriserPriserne varierer efter arrangementets karakter, længde, deltagerantal og krav til forberedelse. Priserne er eksklusiv moms og transport.

Play back
(scener der skabes og improviseres på stedet ud fra deltagernes egne historier):
Ved 2 spillere + Joker/procesleder: fra 22.000 kr.
Ved 3 spillere + Joker/procesleder: fra 26.000 kr.

Skræddersyet forestilling
(scener der researches, skrives og indstuderes på forhånd, i et tæt samspil med kunden):
Ved 2 spillere + Joker/procesleder:  fra 42.000 kr.
Ved 3 spillere + Joker/procesleder: fra 52.000 kr.

Temaforestillinger (Se om der er en der passer jer her).
(forestillinger der er færdigt producerede og generiske og som har fokus på udvalgte temaer):
Ved forestillinger med 2 spillere + Joker/procesleder:  29.000 kr.
Ved forestillinger 3 spillere + Joker/procesleder:  38.000 kr.
TidsforbrugEnkeltarrangementer: 2 – 6 timer.
Forumteater er velegnet til at være en fast tilbagevendende metode ved længere udviklingsforløb eller indsatsområder.
Forumteater er også velegnet til at indgå i samspil og samarbejde med andre oplægsholdere eller konsulenter.