Forumteater: Interaktivt teater til udvikling i organisationer

Forumteater er en deltagerinvolverende løsning til virksomheder og organisationer, der vil forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem mennesker. Forumteater giver stort udbytte der huskes – også på den lange bane. 

Gennem arbejdet med cases fra jeres virkelighed,  får I mulighed for at arbejde med kommunikation, adfærd, relationer og håndtering af konflikter i jeres organisation eller virksomhed.

Se eksempel på forumteater - her i virtuel udgave

Hvornår er forumteater en egnet metode?

Forumteater er egnet til at håndtere når der er noget på spil følelsesmæssigt eller relationelt og til at udfolde og arbejde med  udviklingsprojekter, forandringer og kultureftersyn i en organisation. 

Forumteater kan på en let håndterlig og praksisnær måde udfolde alle typer udfordringer. Og selv meget vanskelige, konfliktfyldte og komplekse dilemmaer, kan håndteres i forumteater på en måde der skaber refleksion, tryghed og plads til alle. 

Forumteater kan udspille sig i en hvilken som helst ramme og på en hvilken som helst type arbejdsplads.
Vores omfattende referenceliste viser, at metoden er egnet i alle sammenhænge, hvor mennesker skal skabe og samarbejde.

Kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud.

Udbytte af forumteater

Forumteater er en fortræffelig metode til at anerkende og belyse alle perspektiver i en sag, og skaber et nuanceret grundlag for fælles forståelse og opdagelse af nye løsninger på fastgroede mønstre eller problematikker. Den levende og involverende arbejdsform skaber respons i både mave og hjerte hos deltagerne, og det betyder at læringsudbyttet ligger i den helt høje ende af læringsskalaen.

I får en fælles referenceramme, og fælles billeder på hvad der konkret kan gøres anderledes eller ændres på. Ved at belyse alle perspektiver i en sag, er metoden med til og dermed skabe bro mellem forskelligheder og fagligheder.

Skabe fælles forståelse

Bygge bro mellem mennesker

Løsning af konflikter

Stærkere kommunikation

Øvelse under forumteater

Samarbejdet med jer

I TeaterSpektrum er vi udelukkende professionelt uddannede skuespillere og konsulenter – alle særligt trænede i metoden.

Vi sætter det gode samarbejde højt, og I skal altid opleve det som professionelt, lydhørt og kreativt. Al vores opmærksomhed vil være på at give jer det bedste produkt hver eneste gang. Derfor bruger vi mange kræfter på at lære jeres organisation og jeres kultur at kende og at forstå jeres mål og ønsker og også at sikre at kompleksiteten i det, I ønsker vi skal udfolde bliver spejlet præcist. 

Hvordan vi forbereder forumteater til jer?

I tæt samarbejde med jer udvikler vi teaterscener, der præcist spejler det fra jeres virkelighed, som I ønsker fokus på.

Psysisk eller psykisk arbejdsmiljø? Udfordringer med kommunikation eller samarbejde? I gang med en værdiproces eller forandringsproces? Stress- og konflikthåndtering? 

Uanset hvad jeres fokus er, så sætter vi os ind i, hvad der karakteriserer netop jeres virksomhed og arbejdsplads. Jeres “sprog”, kultur, struktur, værdier osv. Og på det grundlag skaber vi de scener, som sætter de dilemmaer og temaer i spil, som I ønsker. 

Sådan afvikler vi forumteater

Et hold skuespillere og en proceskonsulent møder op på dagen for afviklingen.

Vi sætter rammen og scenerne spilles. En forumteaterscene vil altid indeholde dilemmaer og udfordringer som deltagerne kender fra deres dagligdag, og vil altid slutte hvor udfordringer og dilemmaer står tydeligst og genkendeligt for deltagerne. For herefter går det interaktive arbejde i gang.

Proceslederen, som i forumteater kaldes jokeren involverer deltagerne med spørgsmål som: “Hvad så I?”, “Hvad genkender I?”, “Hvad kan der gøres?” De bud der kommer, spiller skuespillerne. På den måde arbejdes der helt konkret og praksisnært med temaet. 

Jokeren forholder sig neutral og nysgerrig overfor alle bud og forslag fra salen. Alt kan prøves af. Således er det altid deltagerne, der er eksperterne, og det er deres input, faglighed og kompetencer der sættes i spil.

Forumteater gør udfordringerne konkrete og håndgribelige, og sikrer stort og bredt engagement og som regel mange overraskende løsningsforslag fra deltagerne. Samtidig er arbejdsformen underholdende og bevægende og skaber masser af fælles refleksion og læring.

Hvad er forskellen på forumteater og forumspil?

I forumteater er det skuespillere, der viser et scenarie publikum. I forumspil bidrager deltagerne (publikum) selv aktivt ved at vise forskellige, relevante situationer i samspil med skuespillerne. De to discipliner hænger derfor ofte sammen og kan anvendes afhængigt af deltagernes gåpåmod og engagement.

Fælles for forumteater og forumspil er, at både publikum kan få lov til at træde ind i en hverdagssituation og anskue den fra forskellige vinkler både som passiv og aktivt deltagende. Der skabes et “forum”, som deltagerne har mulighed for at observere, undersøge og påvirke gennem tale og handling. I det forum kan både du og dine kolleger få en dybere forståelse af jer selv og hinanden.

Referencer

Mød vores skuespillere

Herunder kan du læse mere om de skuespillere, som I kan komme til at samarbejde med under forumteater.

Det siger vores kunder

Priser på forumteater

PRODUKT FORUMTEATER
Målgruppe Alle
Antal deltagere 20 – 500
Lokalekrav Minimum 5 x 6 meter oplyst spille / scene-område, plus plads til deltagere. Ved mere end 40 deltagere bør spilleområdet forhøjes.
Priser

Priserne varierer efter arrangementets karakter, længde, deltagerantal og krav til forberedelse. Priserne er eksklusiv moms og transport.

Play back
(scener der skabes og improviseres på stedet ud fra deltagernes egne historier):
Ved 2 spillere + Joker/procesleder: fra 29.000 kr.
Ved 3 spillere + Joker/procesleder: fra 34.000 kr.

Skræddersyet forestilling
(scener der researches, skrives og indstuderes på forhånd, i et tæt samspil med kunden):
Ved 2 spillere + Joker/procesleder: fra 52.000 kr.
Ved 3 spillere + Joker/procesleder: fra 62.000 kr.

Forproduceret forestilling (Se om der er en der passer jer her).
(forestillinger der er færdigt producerede og generiske og som har fokus på udvalgte temaer):
Ved forestillinger med 2 spillere + Joker/procesleder:  34.000 kr.
Ved forestillinger 3 spillere + Joker/procesleder:  52.000 kr.

Tidsforbrug Enkeltarrangementer: 2 – 6 timer.
Forumteater er velegnet til at være en fast tilbagevendende metode ved længere udviklingsforløb eller indsatsområder.
Forumteater er også velegnet til at indgå i samspil og samarbejde med andre oplægsholdere eller konsulenter.

Spørgsmål og svar

I forumteater rekonstruerer og spiller vi de dilemmaer eller udfordringer, en virksomhed eller organisation har på dagsordenen. Deltagerne involveres til at debattere og de forskellige dilemmaer og byder ind med nye for handling – verbalt og nonverbalt.

Nej, det skal I ikke! Vores arbejdsformer indbyder til at deltagerne selv kan interagere med skuespillerne. Og det er altid frivilligt. Og hvis nogen har lyst, vil det altid være som sig selv i sin faglige funktion og ikke som en rolle. 

Vi er en konsulentvirksomhed med speciale i kommunikation. Vi bruger teatrets virkemidler og professionelle skuespilleres kompetencer og arbejder altid praksisorienteret, konkret og interaktivt. 

Ja, det gør vi da.

Sig til din chef, at når I samarbejder med os, ligger læringsudbyttet for deltagerne mellem 50-75% ifølge international forskning (læringspyramiden) da vi involverer deltagerne aktivt og arbejder med både gruppediskussioner/refleksioner og at gøre/afprøve i praksis. Læringsudbyttet i for eksempel foredrag/oplæg er kun 5%.

Selv når jeres budgetramme er begrænset, kan vi næsten altid skabe et udbytterigt samarbejde også for små midler. Det hænger sammen med, at vi har mange “knapper” vi kan skrue på som for eksempel: tidsramme, medarbejderresurser og grad af forberedelse.

Det er gratis. Vi kommer gerne ud eller inviterer jer til os, så I kan høre mere og få en konkret fornemmelse af, hvordan et samarbejde kunne se ud. PS: kommer I til os, giver vi altid kage fra La Glace :).

Spar penge med forproducerede forumteaterforestillinger

Hos TeaterSpektrum tilbyder vi skræddersyede forumteaterforestillinger såvel som forproducerede forestillinger. Herunder ser du vores forproducerede forumteaterforestillinger med fokus på udvalgte temaer.

Få personlig gennemslagskraft →

Vil du høre mere om TeaterSpektrums ydelser, eller vil du have et uforpligtende tilbud, så brug kontaktformularen eller ring til os på:
20 20 02 55

Få et tilbud her