Underholdende foredrag med ”levende PowerPoint”

”Levende PowerPoint” kalder vi det, når vi undervejs i vores foredrag illustrerer/spiller pointerne og udfolder teorierne som små teaterscener. Det er super underholdende og det booster læringen! Når tilhørerne har set pointerne udfolde sig, så husker de dem bedre, når de igen er tilbage i rutinerne.

Levende powerpoint præsentation

 

Foredrag 1
“KAN DU HØRE, HVAD JEG MENER, OG SE HVAD JEG SIGER?”
– Om gennemslagskraft og tydelig kommunikation. Om hvordan du formidler troværdigt og får styr på krop, stemmeføring og indhold. Så du får folk til at lytte og forstå og kan inspirere til forandring og handling.

Foredrag 2
“BRO OVER RØRTE VANDE”
– Om hvordan du lærer at mestre de samtaler, hvor der er noget på spil. En samtale er svær, når der er følelser på spil. 
For så bevæger sig ind i en jungle af uoverskuelighed, skjulte dagsordener, utydelighed, ufordelagtigt kropssprog og uudtalte forforståelser. Hør mere om hvordan du lærer at bevæge dig hjemmevant rundt i den jungle, og kan lykkes med de svære, vigtige samtaler.

Foredrag 3
“HAR VI EN BAGKANT?”
– Bliv inspireret til at holde kortere, sjovere og mere effektive møder.
At holde møder er en disciplin og en kunst. Få konkrete ideer og tips til, hvordan I bruger egen og andres tid optimalt, og på en befordrende og kreativ måde, så I får mere udbytte af jeres møder.

Vores foredrag varer halvanden til to timer, og er en saltvandsindsprøjtning i starten, midtvejs eller i afslutningen af jeres temadag, afdelingsmøde, konference, før festen eller i en helt anden sammenhæng.
Vi kan også skræddersy et foredrag med Levende PowerPoint til Jer og omkring det tema I ønsker belyst omkring kommunikation.

PRODUKT LEVENDE POWERPOINT
Målgruppe Alle
Antal deltagere 5 til 500
Lokalekrav Afhængig af arrangementets karakter
Pris Fra 14.000 kr.
ekskl. 25% moms.
Ved skræddersyet foredrag er prisen efter aftale
Tidsforbrug 1½ – 2 timer.
Det kan ofte give mening at parre vores foredrag med andre ydelser, som for eksempel forumteater,
den svære samtale eller personlig gennemslagskraft.