Vold og trusler

Vold kan optræde som både fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx slag, spark, bid eller knivstik. Psykisk vold er situationer, hvor medarbejderne bliver udsat for trusler om vold, ydmygelser, forhånelse eller diskrimination. Psykisk vold kan også ske via elektroniske medier – sms, e-mail, face book eller lignende.

Hvad enten vold er fysisk eller psykisk har den ofte store og ødelæggende konsekvenser for medarbejderen.

 
Forebyggelse af vold og trusler er arbejdspladsens ansvar.

Faktisk er der de seneste 5 år, ført 34 straffesager, som handlede om, at arbejdsgiver ikke havde været gode nok, til at forebygge vold på arbejdspladsen.

Hvordan håndtere vold og trusler?
Hvordan forebygges vold og trusler?

Det sætter vi fokus på i vores faste forestillinger: ”Jeg ved hvor du bor!” om medarbejdere i udsatte positioner og ”Din lede møgkælling!” om vold og trusler i hjemmeplejen.

Vi skræddersyr også gerne en forestilling specifikt til jeres arbejdsplads, så den spejler den kultur og de udfordringer I ønsker at sætte fokus på.